Izrada reklamnih tabli i putokaza

Reklamne table i natpisi – izrada i postavljanje

Izrada i postavljanje reklamnih tabli je još jedna od specifičnih usluga štamparije FLASH Copy. Reklamne table i natpisi, samostalno ili u kombinaciji sa drugim marketinsškim materijalom, mogu veoma pozitivno uticati na poboljšanje poslovanja i promociju brenda ili delatnosti.

Reklamne table se mogu izrađivati od različitih materijala, ali se najčešće rade od PVC-a ili aluminijuma, prvenstveno zbog izdržljivosti i otpornosti na razne uticaje. Budući da su materijali za izradu reklamnih tabli i natpisa veoma glatkih površina, štampa marketinške poruke i sl. može dati fantastične rezultate.

Natpisi se koriste uglavnom za upoznavanje potencijalnih potrošača sa raznim delovima delatnosti, odeljenjima u poslovnim i prodajnim objektima i sl.

Putokazi

Putokazi se mogu izrađivati u raznim oblicima i od raznih materijala. Jedna od vrsta putokaza je i nalepnica za pod ili zidove, pa ovakve putokaze možemo svrstati i u podnu grafiku.

Putokazi izrađeni od čvrstog materijala se mogu kačiti na zidove ili plafone, a mogu se i pričvršćivati na druge načine

U slučaju da želite da obogatite svoj marketinški potencijal, pozovite nas koristeći podatke sa kontakt stranice i mi ćemo sigurno pronaći rešenje i ponuditi najbolje uslove.