Štampa plakata i postera-Cena štampe plakata i postera - Digitalna Štampa Beograd Flash Copy

Štampa plakata i postera

  • Štampa plakata za kampanje
    Štampa plakata za kampanje
  • Štampa plakata i postera - formati štampe
    Štampa plakata i postera - formati štampe
  • Štampa postera i plakata za promocije i kampanje
    Štampa postera i plakata za promocije i kampanje

Štampa plakata, odnosno štampa postera spada u štampu promo materijala, a upotreba plakata je veoma zastupljena u promotivnim kampanjama proizvoda i usluga. Štampa plakata se može raditi za koncerte, izložbe, razne kulturne događaje, političke promocije u okviru i van izbornih kampanja, za promociju akcijskih ponuda na izlozima i sl.

Materijal i formati za štampu plakata

Štampa plakata se uglavnom radi na papiru  od 100gr ili 150gr u raznim dimenzijama koje se mogu dobiti iz A i B formata papira.

Štampa plakata i postera u raznim dimenzijama

Ranije su se plakati štampali samo u velikim štamparijama zbog troškova i cene, ali to danas nije slučaj zbog pojave digitalne štampe u kojoj se mogu štampati posteri visokog kvaliteta i velikih formata. U današenje vreme, verovatno zbog svoje veličine, plakati i posteri su još uvek odličan marketinški materijal. Većinu postera možete videti i sa njih saznati informacije i kroz prozor autobusa i automobila, što nije slučaj sa flajerima i promo materijalom manjih dimenzija.

Rok za štampu postera i plakata

Štampa postera ili plakata može trajati par sati od završetka pripreme ili prijema fajla koji šaljete kao pripremu za štampu plakata. Štampa plakata se radi digitalnom tehnikom štampe na mašinama, tj. ploterima HP T770, 110 i 130. U veće tiraže postera spadaju količine preko 100 komada i oni se štampaju na OFFSET mašinama, a rok štampe je 2 do 3 radna dana.

Usluga lepljenja odštampanih plakata

Kao uslugu možemo obezbediti i lepljenje plakata koje odštampamo. Nakon lepljenja bićete obavešteni o lokacijama na kojima su plakati zalepljeni i dobićete i izveštaj u vidu fotografisanih zalepljenih plakata. Cena lepljenja zavisi od više faktora i stvar je dogovora.

Grafički dizajn plakata - ideja i priprema za štampu

Ukoliko nemate svoju pripremu za štampu, naš tim grafičkih dizajnera će je za vas izraditi potpuno besplatno ukoliko štampu radite kod nas.

Cena štampe plakata i postera

Plakati A format
Količina A4
(210x297)
A3
(297x420)
A2
(420x594)
A1
(594x841)
A0
(1188 x 841)
1 - 10 kom. 35 din. 80 din. 300 din. 400 din. 800 din.
11- 50 kom. 30 din. 60 din. 120 din. 240 din. 480 din.
51-100 kom 25 din. 50 din. 100 din. 200 din. 400 din.
preko 100 DOGOVOR
Plakati B format
Količina B4
(250x350)
B3
(350x500)
B2
(500x700)
B1
(1000x700 )
B0
(1000 x1400)
1 - 10 kom. 50 din. 100 din. 400 din. 500 din. 1000 din.
11- 50 kom. 35 din. 70 din. 140 din. 280 din. 560 din.
51-100 kom 30 din. 60 din. 120 din. 240 din. 480 din.
preko 100 DOGOVOR