Štampa na upaljačima-Cena štampe na upaljačima - Digitalna Štampa Beograd Flash Copy

Štampa na upaljačima

  • Štampa na upaljačima - upaljači kao najjeftiniji vid reklame
    Štampa na upaljačima - upaljači kao najjeftiniji vid reklame
  • Štampa na promo upaljačima - jeftina štampa, odlična reklama
    Štampa na promo upaljačima - jeftina štampa, odlična reklama

Štampa na upaljačima je veoma isplativ način reklamiranja delatnosti firme ili konkretnog proizvoda. Niska cena upaljača i štampe na upaljačima ih postavlja u sami vrh potražnje kada je direktni marketing u pitanju. Štampom na upaljačima se spaja svakodnevna upotreba upaljača i reklama u vidu svojevrsne vizit karte.

Štampa na upaljačima kao marketinški potez

Standardni paljači imaju dovoljno korisne površine za štampu pa se na njima pored logoa firmi ili fotografija proizvoda mogu odštampati i kontakt podaci u vidu brojeva telefona, e-mailova, naziva sajtova i slično. Dvostranom štampom na upaljačima se može postići i dvostruki efekat marketinga firme i konkretnog proizvoda ili se mogu reklamirati različite delatnosti jedne ili dve firme. Štampom upaljača i deljenjem klijentima, potencijalnim korisnicima usluga ili kupcima proizvoda dobijate najviše za najmanje novca.

Personalizovana štampa na upaljačima

Pored klasične promocije poslovanja štampa na upaljačima može biti i personalizovana i unikatna. Ovaj način štampe na upaljačima je koristan kada se radi o veoma važnim događajima, klijentima ili kupcima i kada se želi poslati lična poruka.

Kratko rečeno, štampa na upaljačima je veoma jednostavan, brz i efikasan način da vaša poruka stigne do velikog broja ljudi.