Štampa na olovkama-Promo olovke-Cena štampe na olovkama - Digitalna Štampa Beograd Flash Copy

Štampa na olovkama

  • Štampa na olovkama - promo poruke na olovkama
    Štampa na olovkama - promo poruke na olovkama
  • Štampa na olovkama - štampa logoa i poruka
    Štampa na olovkama - štampa logoa i poruka

Štampa na olovkama kao još jedan vid direktnog marketinga za marketinške kampanje, promociju poslovanja i promociju pojedinih proizvoda, može biti veoma efikasan i brz način da vaša poruka stigne do potrošača i klijenata. Za štampu na olovkama mogu se koristiti razne tehnike štampe, a izbor tehnike zavisi od broja olovaka na kojima je potrebno uraditi štampu nekog dizajna, od odnosa kvaliteta štampe na olovkama i cene ukupnog posla u čemu se ogleda i isplativost ovog načina reklamiranja.

Tehnike štampe na olovkama

Štampa na olovkama se može raditi SITO, TAMPON i FLAT BED štamparskim tehnikama od kojih svaka ima svoj nivo isplativosti u odnosu na količinu i zahtevnost u pogledu kvaliteta odštampanog dizajna ili poruke.

Sito i Tampon štampa na olovkama

Štampa na olovkama u SITO i TAMPON thnici se radi pravljenjem otiska željenog dizajna i onda se boja preko tog otiska nanosi na olovku. Sito i tampon tehnika štampe se najčešće koristi za štampu teksta i jednostavnih grafika na olovkama. Podrazumeva jednu do dve boje i isplativa je samo u slučaju velikih tiraža.

Flat bed štampa na olovkama

Štampa na olovkama u ovoj tehnici se radi ubacivanjem olovaka u fioku Flat bed štampača nakon čega se pokreće direktna štampa pripremljenog dizajna. Odštampani detalji na olovkama su veoma visokog kvaliteta, a isplativost štampe na olovkama Flat bed tehnikom je veoma visoka i za male i za velike tiraže.

Rokovi štampe na olovkama

Štampa željenog dizajna na olovkama se može uraditi veoma brzo ukoliko su izabrani modeli olovaka dostupni, a posao se može uraditi u roku od 2-5 dana u zavisnosti od količine. Ovi rokovi podrazumevaju postojanje pripreme dizajna za štampu, a u slučaju da nemate već kreirano rešenje, tim stručnih dizajnera štamparije Flash Copy vam je na usluzi u pogledu kreiranja idejnog rešenja ili dorade već postojećeg.