Štampa kataloga i brošura - Digitalna Štampa Beograd Flash Copy

Štampa kataloga i brošura

Štampa kataloga i brošura nikada nije bila brža i jeftinija. Štampa kataloga i štampa brošura se u štampariji Flash Copy radi na najsavremenijim mašinama, sa najkvalitenijim papirom i bojama! Pre štampe kataloga i brošura mora se uraditi kvalitetna priprema grafičkog dizajna, a nakon štampe i povezivanje kataloga i brošura na zahtevani način. Nove mašine za povezivanje nude kvalite završne obrade kataloga i brošura, kao i nekoliko načina povezivanja.

U štampariji Flash Copy se može izvršiti:

  • Štampa i povezivanje kataloga i brošura heftanjem
  • Štampa i povezivanje kataloga i brošura koričenjem, odnosno lepljenjem
  • Štampa i povezivanje kataloga i brošura spiralom

 

Štampa i povezivanje kataloga i brošura heftanjem

Štampa i povezivanje kataloga i brošura heftanjem se radi rako što se oređeni (A3, A4, A5) format odštampanih stranica kataloga i brošura spaja na sredini industrijskom heftalicom, a onda savija do mere da gotov katalog ili brošura izgleda kao sveska.Postoji širok izbor papira za štampu kataloga i brošura, po boji, gramaži i formatu. Bez obzira što se radi o povezivanju kataloga i brošura heftanjem, spoljne strane mogu biti i od tvrđeg papira, odnosno kartona.

Štampa i povezivanje kataloga i brošura koričenjem

Štampa i povezivanje kataloga i brošura koričenjem se radi za brošure, časopise ili bilo koji drugi dokument za koji želite da garantuje skup izgled i osećaj elegancije i stila. U štampariji Flash Copy koričenje kataloga i brošura se radi kvalitetno, a kao izbor korica imare mat ili sjaj laminaciju što je u poslednje vreme standard. Laminacijom se postiže dodatna čvrstina korica i povećava otpornost na habanje i grebanje. Uz to laminacija dodaje i efekat elegancije i estetike.

Štampa i povezivanje kataloga i brošura spiralom

Štampa i povezivanje kataloga i brošura spiralom se radi u specifičnim slučajevima, a spirale mogu biti u različitim bojama i dužinama, metalne ili plastične

Cena štampe kataloga i brošura

Cena štampe i povezivanja kataloga i brošura zavisi od mnoštva faktora, pa se s obzirom na njih i dogovara. Cena štampe kataloga i brošura na prvom mestu zavisi od toga da li postoji priprema za štampu, koji je željeni format, koliko stranica katalog ili brošura ima i koji je način povezivanja. Za cenu i sve detalje oko štampe kataloga i brošura, najbolje je da pozovete koristeći podatke sa kontakt stranice.