Knjiga standarda Izrada Knjige Brenda - Digitalna Štampa Beograd Flash Copy

Knjiga standarda

VIZUELNI IDENTITET

OSNOVNI ZNAKOVI

Kompanijski logotip čine dva osnovna elementa: znak i tipografija. Logotip se primenjuje na materijalima koje koristi kompanija.

Online logotip je način pisanja web adrese, velikim slovima, bez prefiksa WWW sa ili bez dodatnih grafičkih simbola.

SEKUNDARNI GRAFIČKI ELEMENTI

Grafički simbol u sastavu logotipa je sekundarni grafički element i može se koristiti samostalno i u kombinaciji sa ostalim grafičkim elementima.

ZNAKOVI KONCEPATA

Znakovi koncepata kompanije predstavljaju tipove maloprodajnih prodavnica i prisutni su na lokalnom i na inostranom tržištu (maloprodaja, franšiza, outlet).

PRIMARNO PISMO

Font kojim je pisan tekstualni deo logotipa je primarni tip korporativnog pisma i primenjuje se na svim zvaničnim, štampanim, POS, digitalnim i in-store materijalima. Ovaj tip pisma može se koristiti u nekoliko različitih pod-stilova i svi se podjednako mogu koristiti u zavisnosti od svrhe.

SEKUNDARNO PISMO

Fontovi korišćeni na sekundarnim grafičkim elementima su sekundarni tipovi korporativnog pisma i mogu se koristiti na ostalim štampanim, POS, digitalnim i in-store materijalima.

OSNOVNE BOJE

Boje koje preovladavaju na logotipu predstavljaju primarne korporativne boje. Kombinacija ovih boja predstavlja kompletan korporativni kolorni kod i primenjuje se nasvim štampanim, POS,digitalnim i In-store materijalima sa primarnim i sekundarnim grafičkim elementima (u HEX, RGB, CMYK kodu).

Kolor gradijent osnovne boje koristi se na korporativnom znaku na štampanim, POS, digitalnim i in-store materijalima. Na određenim tipovima navedenih materijala taj kolorni valer se izbegava zbog složenosti produkcije (gradijent skala CMYK, RGB, HEX).

Varijanta logotipa, znaka i sekundarnog grafičkog elementa u punom koloru.

Varijanta logotipa, znaka i sekundarnog grafičkog elementa u crnoj boji

NAČIN PRIMENE

Dozvoljene i nedozvoljene pozadine, rotacija, uvećavanje, umanjivanje, dimenzije i slično. Ograničenja se odnose na bilo koju vrstu korišćenja logotipa.

KORPORATIVNI MATERIJAL

Korporativni materijal je uglavnom materijal koji se koristi u svrhu kreiranja, korespondencije, arhiviranja ili promocije celog ili dela poslovanja. U korporativni materijal možemo svrstati:

 • Memorandume
 • Interna obaveštenja
 • Fascikle
 • Registratore
 • Flajere
 • Postere
 • Vizit karte
 • Svetleće reklame
 • 3D svetleće reklame i slova

BRENDIRANJE VOZILA

Brendiranjem vozila ističe se brend kompanije, a za brendiranje vozila se uglavnom koriste osnovni i sekundarni grafički simboli, kao i delovi grafike korporativnog materijala.

BRENDIRANJE IZLOGA

Brendiranje lokala, kao najčešći i možda najbolji način isticanja brenda, predstavlja prekrivanje staklenih površina lokala odštampanom folijiom na kojoj se nalaze grafika i tekst. Sam dizajn, odnosno način brendiranja zavisi od mnogo faktora, ali je svakako najvažniji od njih baš želja vlasnika brenda.

POS MATERIJAL

Point of Sale (POS) materijal se koristi za pokretanje i vođenje reklamnih kampanja, izložbi i prezentacija. Kao efikasan marketinški alat, dobro osmišljen i pravilno prikazan POS materijal može privući pažnju potrošača i promovisati brend. Zbog svog privlačnog i informativnog karaktera, POS materijali je u stanju da stimuliše kupovinu direktno na mestu prodaje.

Štamparija Flash Copy nudi usluge dizajna, štampe i razvoja raznih POS materijala, uključujući:

 • Police
 • Čepove
 • Pločice sa cenama
 • Pakovanja (kutije i drugu ambalažu)
 • Promotivne štandove
 • Roll-štandove
 • Postere i banere
 • Olovke
 • Blokove
 • Priveske
 • Magnete
 • Markere i druge jedinstvene, prilagođene proizvode.

Naš tim dizajnera je spreman da ponudi najbolja kreativna rešenja za razvoj efikasnih POS materijala, kao i korporativni marketing proizvoda.

Kreiranje POS materijala je sveobuhvatna usluga i obuhvata sledeće:

 • Razvoj ideja
 • Dizajn
 • Proizvodnju (štampa i razvoj materijala)
 • Isporuku