Izrada pečata-Lasersko graviranje pečata - Digitalna Štampa Beograd Flash Copy

Izrada pečata-Lasersko graviranje pečata

Izrada pečata se nekada radila korišćenjem skupih i ekološki štetnim hemikalijama koje su korišćene za nagrizanje površine i slojeva gume za pečate. U današnje vreme proces izrade pečata se sve više svodi na lasersko graviranje podataka ili poruka sagorevanjem delova površine gume i ekološki je čist.

Prednosti laserskog graviranja pečata

Brzina laserskog graviranja pečata je višestruko veća od brzine izrade pečata korišćenjem hemikalija.

Lasersko graviranje pečata traje svega 10-ak minuta i može biti gotovo dok čekate.

Laserskim graviranjem se mogu izraditi pečati svih oblika i namena.

Cena izrade pečata laserskim graviranjem je niža nego što je to ranije bila, otisak pečata je jasniji, a sitni detalji na površini pečata su višestruko precizniji. Laserskim graviranjem pečata se može napraviti i ušteda u prostoru, pa se na gumicu pečata može urezati više informacija.

Izrada pečata laserskim graviranjem za razne namene

Štamparija Flash Copy može uraditi:

  • Lasersko graviranje pečata za označavanje datuma
  • Lasersko graviranje pečata za firme
  • Lasersko graviranje pečata za obeležavanje brojeva
  • Lasersko graviranje pečata sa potpisom
  • Lasersko graviranje pečata sa logoom
  • Lasersko graviranje pečata za klubove i diskoteke i sl.